X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
کجا باید میخ خود را کوبید؟  چاپ
تاریخ : یکشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1386
 
 
از عمق دل  گریان  شدم ، بر بودن   بی حاصلم
 
 
 
از آنهمه رنجی که   دید ، ‌از روی ناچاری ،  ‌دلم
 
 
 
بر هردری  رو کرده ام ، ‌آن در برویم  بسته شد
 
 
 
گریان نگه ،‌ جا مانده ام  در گوشه ای از  منزلم
 
 
 
آید چکاراز دست من ،‌جزعضه خوردن در خفا
 
 
 
گردر  جوانی  جان دهم  ،‌ غم  بوده  تنها  قاتلم
 
 
 
اما   جهان ء یاوه گو ، با  من ز عرفانت  مگو
 
 
 
زآندم  که شد ٫٫غم ٫٫همدمم ، دیدم ز دنیا غافلم
 
 
 
یا بایدازاین غصه ها ، دل را کشم دیگر بروُن
 
 
 
یا آنکه قربانی شوم ،در٫٫غم ٫٫ که بوده مشکلم
 
 
 
قلبم ولی در زندگی  ،  هرگز   نشد   تسلیم  تو
 
 
 
  یا تو خودت یک جاهلی، یا من زیادی  جاهلم!
 
 
 
***
 
 
 
همراه رودی رفتن  ُو همراه او  جاری   شدن؟؟!!
 
 
 
فرقی میان آدمی ست ، با گله ای در یک چمن!!!
 
 
 
   بُـز گررود راهی خطا ،یک گله بی چون وچرا  
 
 
 
  د نبال اوراهی شود!((اینرا تو میخواهی زمن؟!))
 
 
 
اما جهان من آدمم ! با عقل وهوش و فکر خود
 
 
 
هرگز نمی بینی زمن ، تسلیم  من با  جان وتن
 
 
 
شاید خطا ،   شاید  فنا   ،  اما تو باور کن مرا
 
 
 
باید گل ء شادی  شدن، درزندگی، چون یاسمن
 
 
 
من میروم شاید  غمین ، با زندگانی  در کمین
 
 
 
شیدا خودش داند کجا، باید زخود میخی زدن!!!!
 
 
 
۱۳۶۴/۱/۲۷
 
 ســروده ‌:‌ فــرزانه شـــیدا
 
Farzaneh Sheida
 
سه شنبه فروردین ماه
 
 
بازنویسی: ۱۳۶۸
 
 
آشیانه های شعرم به روز است
Magic Wand
 
 
سایت اختصاصی ف.شیدا /آشــیانه شــــعر:
 
 
 
 
 
 
دفــتر شــیدا دلی:
 
 
 
 
 
 
گالری عکس از اسکاندیناوی - ف. شـــیدا:
 
 
 
 
 
 
در آغـــوش شــعر:
 
 
 
 
 
 
 
در آغوش تنهائی:
 
 
 
 
 
Piczo Glitter Graphics
 
Iran Blogme
 
LOVE ROSES
 
/profile/6672229374/contact