X
تبلیغات
زولا
ایکاش بال کبوتری بودم  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 21 فروردین‌ماه سال 1387
 
 
 
به مناسبت روز:" زن
 
 
 
 در حاشیه ها ایستاده ام
 
 
 
 
در نگاه به
 
 
 
به عبور لحظه ها 
 
 
 
شتابها ، پاها ،نگاه ها
 
 
 
امید ها نومیدی ها
 
 
 
..." آه...
 
 
 
در حاشیه ایستاده ام
 
 
 
وتفاوتی نمیکند....
 
 
 
 پا بر سطح پیاده روئی،
 
 
 
 نهادن گام بر کوچه های خیابانی
 
 
.... یا رهگذاری!!!
 
 
 
در حاشیه ،  پنهان بر جا مانده ام
 
 
 
وبوته های تردید  احساسم
 
 
 
درکناره های دلم می روید !!!
 
 
 
هستم ؟!   یا نیستم؟؟!!
 
 
 
وجودم آیا حضوری نیز دارد
 
 
یا در شکل سایه ای ست ...
 
 
در پشت پاهای مرد؟!!!
 
 
کیستم ؟!
 
 
 سایه  ای از او یا حتی خود نیز
 
 
 
 بی سایه؟!
 
 
روزمن؟! ...
 
 
معنایش چیست؟!
 
 
 
بهانه اش چراست؟!
 
 
 
آیا در میان گامهای رفته ی دیروز
 
 
 
 با امروز
 
 
چیزی از من  بجا مانده است؟؟!!
 
 
 
من ِ " من"...  کجای احساس...
 
 
 گم شدم ؟!!
 
 
 
در کجای نگاه تو... هیچ شدم ؟!!
 
 
 
در کدامین برزخ افکاری
 
 
 
 به هیچ سپرده شدم؟!
 
 
 
من فاطمه (ع*) نیستم
 
 
 
مشعلی بر دست چون مجسمه ای
 
 
 ایستاده در میان آب
 
 
 
به سمبل آزادی نیز نیستم!!! 
 
 
اما من هستم
 
 
من ، من هستم... با تمامیت بودنم
 
 
با تمامیت احساس ...
 
 
 
در اوج سلامت عقل...
 
 
 
در کمال مطلوب یک" بودن"
 
 
 اما بی معنا !!!
 
 
 
روزم از آن تو !!!
 
 
 
تبریک برتو باد!!!
 
 
 
که توان گفتنت بود
 
 
 
 وآزادی رهائیت!!!
 
 
روزم از آن تو که ترا
 
 
بر وزنه  هم بگذارند  وزنی داری
 
 
 
مرا بی وزن و با وزن نیز
 
 
اعتباری نیست!!!
 
 
 
روز زن بر آنکه باید ...مبارک باد
 
 
 
بر فاطمه(ع*) وبر زنانی که
 
 
 
حضور داشتند  و  وجودی!!!
 
 
 
حرمت داشتند واعتباری!!!
 
 
 
من در حاشیه ایستاده ام
 
 
 
 
در نگاه به
 
 
 
 عبور لحظه ها ...
 
 
 
شتابها ، پاها ، نگاه ها
 
 
 
امید ها ، نومیدی ها..." آه"...
 
 
 
ایکاش بال کبوتری بودم
 
 
ایکاش....!!!!
 
 
 دوشنبه بیستم اسفند 1386
 
 
 
 از: فـرزانه شــیدا
 
 
 
فریاد را بخاطر بسپار
 
 
 "سکوت" مردنی ست!!!
 
 
 
 ف.شیدا
 
 
 
 

سال نو وبهاران  بر یکایک دوستان عزیز

 

 آشیانه شعر مبارکباد

 

 

امید  در زیر سایه مهر ولطف پروردگار یکتا

 

 

همواره موفق شادمان وپیروز باشید

 

 با تقدیم احترام : فـرزانه شــیدا

 

 

Farzaneh Sheida

 

Image and video hosting by TinyPic

/profile/6672229374/contact