زیبائی  چاپ
تاریخ : یکشنبه 18 بهمن‌ماه سال 1388

  

¤¤¤ زیبائی زندگی در زییا دیدن است. فرزانه شیدا ¤¤¤

 

 Photobucket

ـــــــــــــ ¤¤¤ زیبا رنگ ِزندگانی ¤¤¤ــــــــــــ
چه زیبا رنگِ سبز ِزندگانی ست

چو پر شور از شراری جاودانی ست

مرا هر دم بَرد در خیل رویا

مرا با زندگی راز نهانی ست

دراین زیباچه ی رویای دهر

تو گوئی چهره از شورِ جوانی ست

نمی بینی چروکی را بصورت

دراین چهری, که درآن صد معانی ست

به زیبا منظر مغرور دنیا

تلاش« زیستن»در هر زمانی ست

مرا در ,لحظه ها, جان میدهد او

«صدای زندگی» چون یار جانی ست

درآن دم کز سر شوقی روانم

پر پرواز قلبم آسمانی ست

مرادم دروصال آرزوهاست

اگرچه راه« رفتن »بی نشانی ست

رَوم اما بدنبال خیالم

چو عمر« آدمی» کُوتاه وُ فانی ست

مُرادم , قلّه ها دراوج پرواز

هدف در اوج پرواز جهانی است
¤¤¤ فرزانه شیدا/اُسلُو /نروژ -1388¤¤¤
 

 

 گاندی می گوید :  

هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند 

:-ثروت، بدون زحمت 

-لذت، بدون وجدان 

-دانش، بدون شخصیت 

4-تجارت، بدون اخلاق 

-علم، بدون انسانیت 

6-عبادت، بدون ایثار    

7-سیاست، بدون شرافت  

/profile/6672229374/contact