●خاموش خواهم بود ●  چاپ
تاریخ : دوشنبه 17 اسفند‌ماه سال 1388

   

●خاموش خواهم بود ●
لب فرو بندم, ازاین پس
در برِ دلدار خویش
بعداز این از دل نگویم
در حضور یار خویش
دل بسوزم در سکوت وُ
سینه سوزم درخـفا
لحظه ای بااو نگویم
از دلِ بیمار خویش
همچو برگی در خـزان
افتادم, ز چـشمان او
او که چیده قلب ما
 از شاخه ی ‌گلزار خویش!!
بعد از این دیگر پناهم
سینه ی دلـدار نیست
در پناه آن خدا
خواهم مدّد برکار خویش
سینه میسوزم چو شمعی
‌اشک میریزم خموش
در سکوتی جاودان
گِریم به حال زارخویش
در پریشان سینه دارم
ناله ها با سوز آه
لب فرو بندم ، نگویم
بعدازاین گفتارخویش
در پریشان حالیم
درخلوتی ریزم سرشـک
سـربکوبم در خفا
بر سینه ی ‌دیوار خویش
در شـب افسردگی
آزرده قلب و بیقرار
خلوتی دارم به اشک وُ
دیده ی ‌بیدار خویش
کو کسی تا بر اجل
از من رسانداین پیام
کِای اجل! بر تودهم
این جان بی مقدار خویش
بیش ازاین صبرو قراری را
ندارم کن شتاب!!!
تا ندادم جان بدست
غصه ی  خونخوارخویش
ناامیدم، بسکه عمرم
در سیاهی ها گذشت
بسکه کردم زندگی
با غصه ی ‌بسیارخویش
بسکه دیدم جوریار
وقهر وبی مهری او
بسکه پیچیدمبخود
در خلوت پندارخویش
بسکه عمری زندگی
این سینه رادرهم شکست
بسکه افتادم ز پا
در صحنه ی  پیکار خویش
بسکه دیدم غصه را
در کنج قلب وخانه ام
بسکه جنگیدم به غم
در بازی تکرارخویش
بسکه صدها چاره کردم
چاره ای هرگز نشد
بر یکی ازآنهمه
صد مشکل دشوارخویش
بسکه رفتم سوی  یارم
با هزاران آرزو
تا بسوزاند مرا
در آتشِ آزارِ خویش
بعدازاین از بی کسی
بر دفترم,آرم پناه
تا فروریزم غمم را
درتن اشعار خویش
۱۳۶۵/۱۲/۱۰¤ یکشنبه
فــرزانه شــیدا●  

fsheida 


Dariush - Silent Miracle 2009 - "Mojezeye Khaamoosh"
2009 | MP3 160 kbps | 57 MB
Iranian POP Music | 1 H our

http://www.youtube.com/watch?v=FqTuRbq1NIs
آواز پری ها _ ترانه ی شهریار قنبری   

  

شعله زد عشقو ومن ازنو, نوشدم 

پرشدم از عشق تو مملوشدم

شوق شیدائی مرا ازمن گرفت 

من به خود ,برگشتم ازتو,تو شدم    

 

آه ,باتو من چه رعنا میشوم 

آه ,ازتومن چه زیبا  میشوم 

عطر لبخند خدا  میگیرمو 

شکل آواز پری ها میشوم 

 

باتومن هم جامه ی شمع میشوم 

هم باطپش با گُرگُر ,تب میشوم 

باتو من ,همبستر گل باغها 

ازشکفتن ها  لبالب میشوم 

 

شعله زد عشقو ومن ازنو, نوشدم 

پرشدم از عشق تو مملوشدم

شوق شیدائی مرا ازمن گرفت 

من به خود ,برگشتم ازتو,تو شدم 

   

آه ,باتو من چه رعنا میشوم 

آه ,ازتومن چه زیبا  میشوم 

عطر لبخند خدا  میگیرمو 

شکل آواز پری ها میشوم 

 

 آه هستی  جز تمنای تو نیست 

آه لذت  جز  تماشای تو نیست 

یک نفس ,دورازتو باشم مرده ام 

زندگی ,جز مرگ درپای تونیست 

شعله زد عشقو ومن ازنو, نوشدم 

پر شدم از عشق تو مملو شدم

شوق شیدائی مرا از من گرفت 

من به خود ,برگشتم ازتو,تو شدم 

    

شهیار قنبری   

Shahyar Ghanbari 

 ترانه ی دیگری باز با نام معجزه خاموش

http://www.youtube.com/watch#!v=tfBUapeakRM&feature=related

/profile/6672229374/contact