دریای آرزو  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1389

 

 

تا دیروز دریای دلم  ,

طوفانیِ موج موجِ آمالم بود 

امروز , ساحل آرزوهایم

باموجِ خیال  

درسکوتی نرم وآرام 

غروب میکند  

...

من اما, غمگنانه  

دست میکشم   

برموجهای امید  

و باز, پا پس میکشد 

موج اندوه , در حبابهای حسرت 

به دریای آرزو   

 

 سروده ی : فرزانه شیدا  

پنجشنبه، 23 اردیبهشت 1389 

 

/profile/6672229374/contact