شعر ...خاطره  چاپ
تاریخ : جمعه 24 آبان‌ماه سال 1392دیگر فرقی میان خاطره وشعر نیست 


تمامی اشعارم خاطرات توست 


فرزانه شیدا / پنج شنبه - ۲۳ آبان ۱۳۹۲


Thursday - 2013 14 November

/profile/6672229374/contact