به یادتو...  چاپ
تاریخ : دوشنبه 30 آذر‌ماه سال 1388

 


وقتی که پای تصویرهای آشنائی مینشینم
لبخندت
واژه ی مهر را بیاد می اورد
نگاهت
محبت را
وجودت
عاشقی را
بودنت ,
زندگی را

 

ف.شیدا   

دوشنبه 30 آذر ماه سال 1388 

 

  

/profile/6672229374/contact