کتاب بعد سوم آرمان نامه ارد بزرگ به قلم فرزانه شیدا  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 7 بهمن‌ماه سال 1388

 ۲۰۰۹ـ ۲۰۱۰

کتاب بعد سوم آرمان نامه ارد بزرگ بقلم فرزانه شیدا


کتابهای : بعد سوم آرمان نامه ارد بزرگ
 فرزانه شیدا

به قلم فرزانه شیدا
انتشار اینترنتی : جاودانه ها
فرزانه شیدا
 فرزانه شیدا درپانزده مهرماه 1340 چشم به جهان گشود و بیش از بیست سال است که در کشور نروژ زندگی می کند، و سه دهه است که  شعر می سراید .
اشعارایشان  همواره مورد استقبال علاقمندان به شعر و ادب ایران زمین قرار گرفته است .
مدت چهار سال است که در حال تحقیق و نگارش مجموعه های در تبین و تشریح اندیشه های متفکر و اندیشمند ایرانی ارد بزرگ است .
کاملترین مجموعه او بعد سوم آرمان نامه ارد بزرگ است که همچنان در حال تکمیل آن است
کتابهای سخنان ماندگار ، ذرات طلایی یک و دو ، و ترجمه مجموعه های وزین از دیگر کارهای اوست
دیوان اشعارش مشتمل بر صدها سروده متنوع خود حکایتی دیگر دارد .
برای او و همسرش و همچنین دو فرزند دختر و پسرش آرزوی شادی و موفقیت می کنیم

نشر جاودانه ها

/profile/6672229374/contact